Tutkimushanke Frenckellin konttori - Rakennushistoriaselvitys

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Frenckellin konttori - Rakennushistoriaselvitys
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennushistoriaselvitys
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Frenckellin konttorin rakennushistoriaselvitys on laadittu Museoviraston julkaiseman Talon tarinat - Rakennushistorian selvitysopas ohjeita soveltaen.

  Selvityksen sisältö on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä, kohteen rakennushsitoriaa käsittelevässä osassa, on valotettu rakennuksen ja tontin historiaa

  1800-luvulta nykypäivään. Selvitystyön arkistotutkimukset on tehty Tampereen kaupunginarkistossa, Tampereen rakennusvalvonnan arkistossa sekä

  Tampereen Tilapalvelun arkistossa. Pääosa vanhoista valokuvista on haettu kansallisen Finna-hakupalvelun kautta useista eri lähteistä. Alkuperäisiä piirustuksia tai dokumentteja ei löytynyt, mutta arkistoissa oli erittäin kattava aineisto rakennuksen 172-vuotisen historian aikana toteutetuista muutostöistä.

  Kohteen nykytilaa käsittelevään osaan on koottu havainnot rakennuksen lähiympäristöstä ja ulkoasusta sekä dokumentoitu rakennuksen sisätilat rakennusosineen ja pintamateriaaleineen. Rakenneavauksia tai väritutkimuksia ei tämän selvityksen yhteydessä ole tehty. Selvityksen kolmannessa yhteenveto-osassa on pohdittu kohteen merkitystä ja arvoja. Teemoja on tarkasteltu niin maiseman kuin rakennuksen arkkitehtuurin näkökulmasta. Osassa on pyritty nostaman esiin seikkoja ja ominaispiirteitä, jotka ovat keskeisiä rakennuksen identiteetin säilymiselle.

  Selvityksen viimeisesä osassa on mietitty rakennuksen tulevaisuutta ja sen soveltumista eri käyttötarkoituksiin. Teemaa on lähestytty melko yleisellä tasolla, eikä konkreettisia käyttötarkoituksia ole esitetty. Eri aikakausina toteutettujen muutosten havainnollistamiseksi on selvityksen loppuun liitetty kohteesta laaditut säilyneisyyskaaviot rakennuksen pohjapiirustuksista sekä Kirkkokadun ja Puutarhakadun puoleisista julkisivuista.

  Selvityksen on laatinut Ann-Mari Ståhlberg, arkkitehti SAFA

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen
  Hankkeen alkupvm:
  01.01.2018
  Hankkeen loppupvm:
  19.02.2019

Liitetiedostot

 •  

  8776_frenckellin_konttori_rhs_2019.pdf

  • Kuvaus: raportti
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    II Hämeenkadun pohjoispuoli ja Keskustori Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Frenckellin konttori   II
   
  Frenckellinaukio 1 , Puutarhakatu 2 liike-elämä