Rakennetun ympäristön kohde Riihipuisto

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Nekala - XXIV
  Inventointinumero:
  2017/0075
  Nimi:
  Riihipuisto
  Osoite:
  Riihipuisto ( Lounaantie / Riihitie / Kuivulantie / Ahotie )
  Kohdetyyppi:
  vapaa-aika
  Inventointipäivämäärä:
  20.03.2017

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Arvojen perustelu:
  1950-60-lukujen taitteessa rakennettu Riihipuisto on yleisilmeeltään tyypillinen asuinalueen toiminnallinen puisto. Se on säilyttänyt pääsääntöisesti hyvin 1950-luvulla suunnitellun ja 1950-60-lukujen taitteessa toteutetun ilmeensä. Maisemallisesti keskeinen sijainti intiimisti asuinalueen katujen ja niitä reunustavien rakennusten ympäröimänä. Sosiaalihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Riihipuisto sijaitsee Nekalassa Ahotien, Jokipohjantien, Riihitien ja Koivulantien rajaamalla alueella. Maasto on muutoin tasainen, mutta nousee loivasti lounaaseen puiston länsiosassa. Puistoa ympäröivät kolmelta sivulta 1940-luvulla rakennetut korttelit, joiden asuinrakennukset ovat puolitoistakerroksisia paritaloja ja kaksikerroksisia puukerrostaloja. Kaakkoispuolella on kookas 1950-luvulla rakennettu Nekalan lastentalo.

  Riihipuisto on kaavoitettu puistoksi Nekalan toisen asemakaavan laatimisen yhteydessä vuonna 1935. Alue on ollut Nekalan talolle kuulunutta peltoa ja lmeisesti ympäröivien talojen asukkaiden käytössä viljelymaana vielä 1950-luvun alussa. Riihipuiston ensimmäisen puistosuunnitelman vuodelta 1954 on signeerannut kaupunginpuutarhuri Viljo Tarko. Puisto on alkujaan ollut nimeltään Riihitien kisapuisto. Puisto on rakennettu 1950-luvun lopun ja 1960-luvun alun välisenä aikana.

  Ilmakuvien perusteella puisto on toteutettu pitkälti suunnitelman mukaisesti; sen koillisreunalla on suuri hiekkakenttä ja lounaiskulmassa leikkikenttä, puistokäytävät ovat hiekkapintaiset, muu alue nurmella, istutuksina on pääasiassa puita. Suunnitelmasta poiketen puistokäytäviä on hieman enemmän, niiden linjausta on muutettu ja myös Ahotien puoleiselle reunalle on istutettu puurivi. leikkikentän reunalla on ollut näyttävät kukkaistutukset. Koillisreunan hiekkakenttä on myöhemmin ympäröity korkealla metalliverkkoaidalla. Kenttä on talvisin jäädytettynä luistinradaksi, kesällä siellä järjestetään mm. jalkapalloseurojen harjoituksia.

  Puistoa on kunnostettu ilmeisesti useampaan kertaan 1960-2000-luvuilla. Käytävien ja leikkialueen valaistus on tehty tai uusittu valaisinmallista päätellen 1980-90-luvuilla, samoin roskikset ja penkit. Pelikentällä on tätäkin nuoremmat korkeat valaisimet. Myös kasvillisuutta on uusittu: 1960-lukua nuoremmalta vaikuttavat ainakin leikkialueen pohjoispuolella kasvavat terijoensalavat (niiden paikalla oli aiemmin kukkaistutuksia) sekä pelikentän eteläpuolella kasvavat korallikanukat ja itäpäädyn siperianvaahtera. Pelikentän kaakkoispäähän on 1990-2000-luvuilla rakennettu korkea tietoliikennemasto. Puisto ulottuu itäreunasta katualueelle Jokipohjantien reunaan asti. Ahotien reunaan on puistoa reunustavan koivurivin väleihin tuotu luonnonkiviä, todennäköisesti rajoittamaan autojen parkkeerausta puiston reunalle. Viimeisin puistonkunnostus on tehty 2016, jolloin on uusittu leikkikentän penkit, roskikset ja leikkivälineet, perustettu leikkivälineitä varten normien mukaiset turva-alueet, levitetty käytäville ja leikkialueelle uusi kivituhkapinnoite. Myös puiston itäpään valaisimia on uusittu hiljattain.

  Puiston puusto on osin alkuperäistä 1950-luvun alussa istutettua, osin myöhempien muutosten aikaista. Puulajeja ovat mm. koivu, hopeapaju, poppeli, pihlaja ja lehmus. Lisäksi puistossa on muutamia pensaita, mutta ei kukkaistutuksia. Osa pelikentän reunan puista on huonokuntoisia.

  Toimenpidesuositukset:
  Riihipuistolle tyypillisiä ja säilyttämisen arvoisia piirteitä ovat:

  Koivulantietä ja Riihitietä reunustavat koivurivit, pelikenttä ja leikkikenttä sekä niiden sijainti ja koko, hiekkakäytävät ja niiden linjaukset.

  Kirjalliset lähteet:
  Maastokäyntivalokuvat, Tampereen kaupunki, vihersuunnitelun arkisto.

  Nekalan asemakaavat. Tampereen kaupunki.

  Ortoilmakuvat ja viistokuvat, Tampereen kaupunki ja Maanmittauslaitos.

  Riihitien kisapuiston puistosuunnitelma 1954. Rakennustoimisto, Puisto-osasto. Tampereen kaupunki, puistotoimen arkisto.

  Riihipuiston leikkipaikan peruskorjaus, yleissuunnitelma, Nekala. Kaupunkiympäristön kehittäminen, Päätöspöytäkirja 8.4.2016.

  Suulliset lähteet:
  Inventoinnin yhteydessä haastatellut pitkäaikaiset asukkaat

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 366
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 383
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 384
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 14.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 385
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 14.03.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kyy 247
  • Alanumero: 386
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.03.2017
  Avaa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXIV Nekala - Kuokkamaantien pohjoispuoli Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nekalan korttelien 573–577 ja 579–580 sekä puistojen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  15.02.2017 15.05.2017