Alue Rautia (osa entistä Sahalahden Raution kylää)

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
  Vanha kunta:
  Kuhmalahti
  Sahalahti
  Kylä:
  Rautia
  Nimi:
  Rautia (osa entistä Sahalahden Raution kylää)
  Alueluokka:
  Hallinnollinen alue

Tekstitiedot

 • Historia:
  Rautia on pieni kolmiomainen maa-ala Kivisalmen ja Vähä-Pennon kylien välissä. Se on alkujaan kuulunut Sahalahteen. 1855 laaditulla senaatinkartalle Rautian länsiosaan on merkitty Ruski niminen torppa. Muita lähdemainintoja torpasta ei löytynyt ja se lienee myöhemmin kadonnut. Lähes samalla paikalla on nykyisin Sahalahden Rautian kylän kantatalosta Heikkilästä 1913 jaettu Leppäranta -niminen tila. Leppärannan tavoin muutkin Rautian maapalan talot, Kolu, Roselli ja Haapamäki, on jaettu 1800-1900-lukujen taitteessa Sahalahden Raution kylän kantataloista, joiden takamaita maat tuolloin olivat. Kolmiomainen Raution kylän osa liitettiin Kuhmalahteen 1924, minkä jälkeen sen nimeksi on vakiintunut Rautia.
  Kuvaus:
  Alueen poikki kulkee Kivisalmen kylältä Kuhmalahden kirkolle vievä Kivisalmentie, joka näkyy jo varhaisimmilla säilyneillä 1700-luvun isojakokartoilla. Maantien pohjoispuolella on kolme viimeistään 1800-1900-lukujen taitteessa syntynyttä pihapiiriä, Leppäranta, Kolu ja Roselli ja maantien eteläpuolella yksi, Haapamäki. Maantien molemmin puolin on peltoalueita, lounaaseen kurottuva kolmion kärki on metsäinen, samoin Längelmäveden rantavyöhyke koillisessa. Ranta-alueella on muutamia 1960-2000-luvulla rakennettuja vapaa-ajan asuntoja, tiheimmin niitä on rakennettu Kolunsaareen.

  Rautian jakokunnasta/kylältä ei rantaosayleiskaavan tai kirkonkylän kyläosayleiskaavan alueelta ole inventoitu erikseen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittäviä pihapiirejä/kohteita, mutta alueelta on rajattu yksi aluekokonaisuus, arvoalue A2 Kivisalmentien asutus. Koska suurin osa arvoalueesta sijoittuu Vähä-Pennon kylälle, on alueen tiedot liitetty Vähä-Pennon kylään.

  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistötiedot. Maanmittauslaitos, Kiinteistötietojärjestelmä. http://www.ktj.fi/

  Längelmäveden seudun historia. 2, Kuhmalahden historia II. Hämeenlinna 1954.

  Peruskartta 2016 ja ortoilmakuvat. Maanmittauslaitos. http://www.paikkatietoikkuna.fi/

  Peruskartta 1954. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

  Pitäjänkartta 1899. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Senaatinkartta 1855. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

Kuvat

 • Kohteen kuva

  rautia.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Rautian kylä nykykartalla. Pohjakartta: Maanmittauslaitos, maastokartta.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  rautio 1855.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Karttaote 1855 laaditusta senaatinkartasta Rautian kylän kohdalta. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  rautio 1899.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Karttaote 1899 laaditusta pitäjänkartasta Rautian kylän kohdalta. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  rautio 1954.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Karttaote 1954 peruskartasta Rautian kylän kohdalta. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  rautia-kult-hist-arvot.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Rautian kylän kulttuurihistorialliset arvot.
  • Kuvausaika:

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016