Alue Vähämäki asuntoalue

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Partola
  Nimi:
  Vähämäki asuntoalue
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  omakotialue
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  teollisuushistoria
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Vähämäki muodostaa maisemallisesti keskeisen ja selkeästi peltoihin rajautuvan asuinalueen 1920 - luvulta. Alue liittyy vahvasti Pirkkalan teolliseen historiaan työväen asuinalueena. Alueen rakennuskannan peruspiirteet (mittakaava, materiaalit) ovat säilyneet.

Tekstitiedot

 • Kuvaus:
  Isomäen lounaispäässä olevaan rinteeseen on kasvanut pieni Vähämäen asuntoalue 1920- ja 1930 -luvuilla. Tällöin Pyhäjärven sahan toiminta oli laajimmillaan ja työntekijöille myyntiin tontteja Vähämäeltä ja Pakkalankulmalta. Pienehköt puulla verhotut satulakattoisest asuinrakennukset ovat etupäässä ennen sotia rakennettuja. Joukossa on muutamia nuorempia rakennuksia, etupäässä pohjoispuolella, Purutien varrella. Vähämäen vanha rakennuskanta sijaitsee vapaamuotoisesti rinteessä ja muodostaa mittakaavallisesti ehjän ja visuaalisesti rikkaan kokonaisuuden, jolla on erittäin suuri maisemallinen arvo. Maisemallinen merkitys korostuu ympärillä olevien peltoaukeiden ansiosta. Vähämäen pohjoispuolelle rakennetut uudet asuinrakennukset poikkeavat mittakaavaltaan merkittävästi vanhasta rakennuskannasta.
  Toimenpidesuositukset:
  Mahdollisesti myöhempien maankäyttöhankkeiden yhteydessä on alueen rakennuskannan inventointia täydennettävä ja tarkennettava kohdekohtaisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan säilymiseen sekä lähiympäristön maisemallisten ominaispiirteiden vaalimiseen mäkialueen maisemallisen aseman säilyttämiseksi.

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014