Tutkimushanke Rakennetun ympäristön inventointi : Tampereen Kaleva

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Rakennetun ympäristön inventointi : Tampereen Kaleva
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Tämä opinnäytetyö pohjautuu Tampereen kaupungin tarpeeseen tuottaa tietoa Kalevan alueesta ja sen eri osien nykytilasta. Kalevan kirkko ja kaupunginosa kuuluvat Museoviraston päivitettyyn RKY 2009 -inventointiluetteloon, minkä vuoksi Tampereen kaupungille on syntynyt tarve laatia Kalevan kultuuriympäristön inventointi. Tähän opinnäytetyöhön koottu aineisto Kalevan alueesta toimii lähtötietona varsinaiselle kulttuuriympäristön inventoinnille.

  Rakennetun ympäristön inventointia pohjustavassa osassa käsitellään rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja niiden lainsäädännöllistä asemaa maankäytön suunnittelussa. Osiossa perehdytään lisäksi erilaisiin rakennetun ympäristön inventointeihin ja niiden merkitykseen kaavasuunnittelun apuvälineenä.

  Kalevan rakennetun ympäristön inventoinnissa tutustutaan aluksi Kaleva alueen tunnusomaisiin piirteisiin sekä alueen historiaan ja rakentumiseen. Osiossa pohditaan Kalevan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvoja ja niiden muodostumiseen vaikuttaneita taustatekijöitä. Inventoinnin toisessa osassa selvitetään Kalevaan muodostuvien sisäisten osakokonaisuuksien nykytilaa ja ominaispiirteitä. Osiossa käsitellään jokaisen 17 aluekokonaisuuden kaupunkikuvaa, liikenneverkkoa, näkymiä, piha-alueita toimintoineen, kasvillisuutta sekä pysäköinnin

  järjestämistä. Inventoinnin tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva Kalevan alueesta.

  Kalevan rakennetun kulttuuriympäristön arvo perustuu omaleimaisen, funktionalismin henkeen laaditun asemakaavan laajamittaiseen toteutumiseen alueella sekä ilmeeltään yhtenäiseen toteutustapaan. Monia aluekokonaisuuksia yhdistää rakentamisen inhimillinen mittakaava ja ympäristön luonnonläheisyys.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Linda Hakkarainen (opinnäytetyö)
  Hankkeen alkupvm:
  01.01.2011
  Hankkeen loppupvm:
  31.12.2011

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kaleva Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XIX Kalevanrinne , Sammonkadun eteläpuoli Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XVIII Yliopisto ja Kalevankangas Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XX Kaleva, Liisankallio Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa