Arkeologinen kohde Kirkkoveräjä

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Haikka
  Nimi:
  Kirkkoveräjä
  Muinaisjäännöstunnus:
  604010017
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  17
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  kivirakenteet
  Tyypin tarkenne:
  talonpohjat
  kiukaat
  röykkiöt
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  rautakautinen?
  Lukumäärä:
  5
  Lyhyt kuvaus:
  Röykkiöt sijaitsevat metsikössä. Lisäksi paikalla on kaksi röykkiötä, jotka ovat vanhoja tulisijoja.
  Tutkimukset:
  Inv. Soininen 1998, kohde 17

  Inv. Miettinen 1971, kohde 17
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212308
  Peruskartan nimi:
  PIRKKALA
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6817880 X2  X 
  Y1 2483160 Y2  Y 
  Z1 100 Z2  Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6819433 P2 (ETRS-TM35FIN) 6819504 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 323158 I2 (ETRS-TM35FIN) 323213 I 
  p1 682233 p2  (YKJ)
  i1 332328 i2  (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Paikka sijaitsee Pirkkalan vanhasta kirkosta 6,1 km itään, Pirkkala-maantien eteläpuolella ja Killon omakotialueelle vievän tien itäpuolella olevassa metsikössä.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Paikka sijaitsee Pirkkalan vanhasta kirkosta 6,1 km itään, Pirkkala-maantien eteläpuolella ja Killon omakotialueelle vievän tien itäpuolella olevassa metsikössä.
  Kohteen kuvaus:
  Röykkiöt sijaitsevat Tampereen - Pirkkalan -maantien eteläpuolella, Killon omakotitaloalueelle vievän tien itäpuolella olevassa metsikössä.

  Paikalta on vuoden 1971 inventoinnissa todettu kaksi röykkiöitä. Niistä toinen sijaitsee lähellä metsikön itäpäätä, noin 10 päässä pyörätiestä. Röykkiö on maakumpare, jossa vähän pieniä palaneita kiviä. Röykkiön halkaisija on 4 m ja korkeus 1 m. Edellisestä lounaaseen on lähellä pellon reunaa maansekainen röykkiö. Sen halkaisija on 3 m ja korkeus 0,5 m. Edellisestä 10 m kaakkoon, polun toisella puolella, pellon laidassa on edellisen kokoinen röykkiö. Tästä 30 m luoteeseen, Killoon menevän tien haarassa on kaksi röykkiötä vierekkäin 5 m päässä toisistaan. Röykkiöt ovat maansekaisia ja rakennuksen tulisijoja. Perustukset erottuvat maastossa vielä selvästi.

Alueet ja hankkeet

 •  
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pirkkala. Arkeologinen perusinventointi 1998 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.1998 31.12.1998
  Avaa Pirkkalan inventointi 1971 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.1971 31.12.1975

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 261 2020 28.05.2020 Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman luonnos (TRE:2458/2020)
  Avaa 988 2022 01.02.2023 Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien hankesuunnitelman luonnos Tampereen Raitiotie Oy