Arkeologinen kohde Ania Kränstolppa

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

  •  
    Kunta:
    Pirkkala
    Kylä:
    Ania
    Nimi:
    Ania Kränstolppa
    Muinaisjäännöstunnus:
    604010019
    (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
    Inventointinumero:
    19
    Muinaisjäännöstyyppi:
    työ- ja valmistuspaikat
    Tyypin tarkenne:
    röykkiöt
    hiilimiilut
    Laji:
    kiinteä muinaisjäännös
    Ajoitus:
    historiallinen
    Lukumäärä:
    8
    Lyhyt kuvaus:
    Kohde käsittää 2 maakumpua (hiilimiilut) ja 6 kiviröykkiötä (peltorauniot). Kohde sijaitsee rannalla moreeniharjanteella, entisellä laitumella peltojen keskellä.
    Tutkimukset:
    tarkastus Tuula Heikkurinen-Montell&Leena Söyrinki-H 1986; arkeologinen inventointi Tampereen museot/Tuija-Liisa Soininen 1998; arkeologinen inventointi Vadim Adel 2020
    (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
    Aiemmat löydöt:

    (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

  •  
    Peruskarttanumero:
    212305
    Peruskartan nimi:
    NOKIA
    Koordinaatit:
        Keskipiste
    X1 6811958 X2  X 
    Y1 2473724 Y2  Y 
    Z1 85 Z2 87 Z 
    P1 (ETRS-TM35FIN) 6813925 P2 (ETRS-TM35FIN) 6814051 P 
    I1 (ETRS-TM35FIN) 313450 I2 (ETRS-TM35FIN) 313524 I 
    p1 6816848 p2  (YKJ)
    i1 3313574 i2  (YKJ)
    Koordinaattiselite:
    Muinaisjäännösalueen keskikoordinaatit. Pirkkalan vanhasta kirkosta 6,1 km etelälounaaseen

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

  •  
    Kohteen kuvaus:
    Kohde sijaitsee Pyhäjärven rannasta 200 m itään, Kränstolppenin talon pohjoispuolella, 200 x 40 m laajuisella, pohjois-etelä -suuntaisella moreeniharjanteella, entisellä laitumella peltojen keskellä. Muinaisjäännösryhmä käsittää 2 hiilimiilua ja 6 viljelysröykkiötä.

    Peltosaarekkeen länsiosassa sijaitsevat miilut, jotka erottuvat 6-10 m halkaisijaltaan olevina kumpuina. Eteläisessä, isommassa miilussa on keskellä halkaisijaltaan 1,5 m oleva kuopanne. Kumpuja rajaa ojanne.

    Miiluista kaakkoon on kuusi 2-3 m halkaisjaltaan olevaa kiviröykkiötä. Kaikki röykkiöt, yhtä lukuunottamatta on koottu isompien maakivien ympärille. Kysymyksessä ovat todennäköisesti pääosin kaskiröykkiöt.

Kuvat

  • Kohteen kuva

    Linkitetty KuvaSiiri-kuva

    • Diaarinumero: KYY 390
    • Alanumero: 1
    • Kuvaus:
    • Kuvaaja: Vadim Adel
    • Kuvausaika: 02.12.2020
    Avaa
    Kohteen kuva

    Linkitetty KuvaSiiri-kuva

    • Diaarinumero: KYY 390
    • Alanumero: 2
    • Kuvaus:
    • Kuvaaja: Vadim Adel
    • Kuvausaika: 02.12.2020
    Avaa
    Kohteen kuva

    Linkitetty KuvaSiiri-kuva

    • Diaarinumero: KYY 390
    • Alanumero: 3
    • Kuvaus:
    • Kuvaaja: Vadim Adel
    • Kuvausaika: 02.12.2020
    Avaa
    Kohteen kuva

    Linkitetty KuvaSiiri-kuva

    • Diaarinumero: KYY 390
    • Alanumero: 4
    • Kuvaus:
    • Kuvaaja: Vadim Adel
    • Kuvausaika: 02.12.2020
    Avaa
    Kohteen kuva

    Linkitetty KuvaSiiri-kuva

    • Diaarinumero: KYY 390
    • Alanumero: 5
    • Kuvaus:
    • Kuvaaja: Vadim Adel
    • Kuvausaika: 02.12.2020
    Avaa
    Kohteen kuva

    Linkitetty KuvaSiiri-kuva

    • Diaarinumero: KYY 390
    • Alanumero: 6
    • Kuvaus:
    • Kuvaaja: Vadim Adel
    • Kuvausaika: 02.12.2020
    Avaa
    Kohteen kuva

    Linkitetty KuvaSiiri-kuva

    • Diaarinumero: KYY 390
    • Alanumero: 7
    • Kuvaus:
    • Kuvaaja: Vadim Adel
    • Kuvausaika: 02.12.2020
    Avaa
    Kohteen kuva

    Linkitetty KuvaSiiri-kuva

    • Diaarinumero: KYY 390
    • Alanumero: 8
    • Kuvaus:
    • Kuvaaja: Vadim Adel
    • Kuvausaika: 02.12.2020
    Avaa
    Kohteen kuva

    Linkitetty KuvaSiiri-kuva

    • Diaarinumero: KYY 390
    • Alanumero: 9
    • Kuvaus:
    • Kuvaaja: Vadim Adel
    • Kuvausaika: 02.12.2020
    Avaa
    Kohteen kuva

    Linkitetty KuvaSiiri-kuva

    • Diaarinumero: KYY 390
    • Alanumero: 10
    • Kuvaus:
    • Kuvaaja: Vadim Adel
    • Kuvausaika: 02.12.2020
    Avaa
    Kohteen kuva

    Linkitetty KuvaSiiri-kuva

    • Diaarinumero: KYY 390
    • Alanumero: 11
    • Kuvaus:
    • Kuvaaja: Vadim Adel
    • Kuvausaika: 02.12.2020
    Avaa
    Kohteen kuva

    Linkitetty KuvaSiiri-kuva

    • Diaarinumero: KYY 390
    • Alanumero: 12
    • Kuvaus:
    • Kuvaaja: Vadim Adel
    • Kuvausaika: 02.12.2020
    Avaa

Alueet ja hankkeet

  •  
    Sijaitsee alueella:
    Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
    Kohteen kuva 
    Avaa
    Ania Pirkkala
     
      Hallinnollinen alue
    Hankkeet:
    Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
    Avaa Pirkkala. Arkeologinen perusinventointi 1998 Pirkkala
     
      Arkeologinen inventointi
     
    01.01.1998 31.12.1998