Tutkimushanke Pellervon koulun inventointi

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Pellervon koulun inventointi
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Pellervon koulun kohdeinventointi on laadittu asemakaavan muutoksen lähtötiedoiksi. Kohdeinventoinnin tarkoituksena on selvittää ja arvioida Pellervon koulun kiinteistön kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset

  ominaispiirteet ja arvot. Inventoinnin on tenyt Anna-Leena Toivonen.

  Pellervon koulun tontti sijoittuu Kalevan viimeisimpänä rakennettuun osaan. Tontin ympäristön rakennuskannasta on nähtävissä rakentamistavassa tapahtunut murros, siirtyminen käsityöpainotteisesta

  rakentamisesta suurmuotti- ja elementtirakentamiseen.

  Koulu on valmistunut vuonna 1965. Pääsuunnittelijana toimi apulaiskaupunginarkkitehti Olavi Suvitie Tampereen kaupungin Rakennustoimiston Arkkitehtiosastolta. Rakennus ja sen välittömään yhteyteen sijoittuva piha-alue pyöräkatoksineen edustavat 1960-luvun jälkipuoliskon rationaalisempaan suuntaan muuttuvaa koulurakentamista. Koulukokonaisuutta voidaan pitää hyvin säilyneenä 1960-luvun modernin rakentamisen edustajana, jonka arkkitehtuuri on laadukasta ja aikakaudelleen ominaista. Kokonaisuus arvioidaan arkkitehtuuriltaan paikallisesti merkittäväksi.

  Kohde ei kuulu Kalevan valtakunnallisesti merkittävään aluekokonaisuuteen. Kohde lähiympäristöineen edustaa murrosvaihetta modernismin romanttisemman ja metsälähiöiden rationaalisemman rakentamisen välissä. Matala rakennus ja sen avoimet, rajaamattomat piha-alueet kuuluvat olennaisena osana Lemminkäisenkadun itäpuolelle toteutuneeseen kaavasommitelmaan. Rakennuksen rooli kaupunkikuvassa on vähäinen, mutta kohdekokonaisuuden kaupunkikuvallinen merkitys voidaan arvioida lähiympäristössä

  liikkujalle merkittäväksi, koska matala rakennusmassa ja laaja, avoin tontti jäsentyvät osaksi avaraa puistomaisemaa. Kohteen ympäristöarvot perustuvat tontin käyttötarkoitukseen sekä sen piha-alueiden merkitykseen virkistysalueiden osana lähimaisemassa.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Tampereen Infratuotanto liikelaitos, Suunnittelupalvelut, Yhdyskuntasuunnittelu
  Hankkeen loppupvm:
  28.02.2011

Liitetiedostot

 •  

  8297_KOHDEINVENTOINTI_PELLERVON_KOULU.pdf

  • Kuvaus: raportti
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kaleva Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pellervon koulu (purettu)   Kaleva
   
  Pellervonkatu 20 opetus