Rakennetun ympäristön kohde Kalevan puistotie 11

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  XXI Petsamo
  Inventointinumero:
  2010/0004
  Nimi:
  Kalevan puistotie 11
  Osoite:
  Kalevan puistotie 11
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  16.05.2010

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  taloushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennusperinteiset arvot: Rakennus edustaa ajalle tyypillistä kerrostalorakentamista. Se on ulko-ovien ja asuinhuoneistojen ikkunoiden vaihtamista sekä itäsivulle lisättyjä parvekekatoksia lukuun ottamatta säilynyt erinomaisesti alkuperäisessä asussaan. Rakennuksessa on säilynyt runsaasti alkuperäisiä rakennusosia ja yksityiskohtia. Myös alkuperäinen huoneistojen ja liiketilojen pohjaratkaisu on yhä hahmotettavissa. pihan yleisilme on rakennustyypille ja rakennusajalle tyypillinen.

  Arkkitehtoniset arvot: porrastettu länsijulkisivu sekä eteläpäätyä hallitseva keskuslämmityspiippu.

  Taloushistorialliset arvot: Pohjakerroksen liiketilat kertovat 1950-luvun kivijalkakauppojen perinteestä, joka on säilynyt Kalevan alueella huolimatta liikekeskusten rakentamisesta keskustan ulkopuolelle.

  Maisemalliset arvot: Rakennus sijaitsee yhden alueen pääkadun, vilkkaasti liikennöidyn Kalevan puistotien varressa, aukiomaisen katuosan laidassa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kohde sijaitsee Kalevan puistotien varressa, sen itäpuolella. Katu muodostaa kiinteistön kohdalla leveämmän aukiomaisen tilan, jonka laidalla tontin 1955 valmistunut 6-kerroksinen asuin- ja liikekerrostalo sijaitsee.
  Historia:
  Kohde muodostuu asuin- ja liikekerrostalosta pihoineen. Kiinteistön rakentaminen ajoittuu Tampereen kaupungin voimakkaan kasvun kauteen 1950-luvulle, jolloin Kalevan kerrostalokaupunginosa laajeni paikoin kaupunginosan rajojen yli. Kiinteistö sijaitsee Petsamon kaupunginosassa, mutta kuuluu silti selkeästi rakennustyyppinsä ja rakentamisen tapansa puolesta Kalevan alueeseen. Tontin asuinrakennuksen on suunnitellut arkkitehti Harry W. Schreck ja se valmistui vuonna 1955. Samaan aikaan rakennettiin samanlaiset kolme taloa rintamamiehille Teiskontien eteläpuolelle (As oy Teiskontie 10-14). Kalevan puistotie 11 tunnetaan rakennuttajiensa mukaan Veturimiesten talona.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen lähiympäristössä on sekä 1920-luvun puurakennuksia että 1940-50-luvun kerrostaloja. Pohjoisessa tontti rajautuu yhtenäisen maisemallisen kokonaisuuden muodostavaan Ludekylän puutalokortteliin, jonka yksi rakennus on osittain kiinteistön tontilla, sen koilliskulmassa. Tontin pohjoispuolitse kaavoitettu Kullervonkadun jatke on rakentamatta. Muissa ympäröivissä kortteleissa on pääasiassa saman ikäisiä kerrostaloja.

  Tonttia on rajattu vihreäksi maalatulla metalliverkkoaidalla sekä pensasaidoilla. Tontin etelä- ja kaakkoisosassa on säilynyt 1950-luvun betonirakenteita. Piha-alue on rakennuksen itäpuolella. Pihaan johtaa asuinkerrostalon etelä- ja pohjoispuolitse Kalevan puistotieltä asfaltoidut ajotiet. Pihamaa on verrattain suuri. Tontin nurmipintainen itäosa on hieman tasaista asfaltoitua piha-aluetta korkeammalla. Pihassa on 2 keinua, hiekkalaatikko, lipputanko, pyykki- ja mattotelineet. Kasvillisuutena on suuria koivuja, kookas pihlaja, sireeniä, jasmiketta, hanhikkia, angervoja sekä muutama kukkapenkki. Kiinteistön jäteastiat on sijoitettu tummanruskeaksi maalattuun pystylauta-aitaukseen tontin lounaiskulmaan. Pihan yleisilme on 1950-lulun kerrostalokiinteistölle tyypillinen.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiiri kokonaisuutena tulisi säilyttää mahdollisimman tarkkaan. Rakennuksia ja rakenteita tulisi purkaa vain pakottavasta syystä, eikä sellaiseksi voida katsoa ylläpidon laiminlyöntiä. Tontilla olevien rakennusten sijoittelun periaatetta ei tulisi muuttaa. Pihapiirin ilme, rakenteet, pinnat ja kasvillisuus tulisi säilyttää rakennusajankohdalle tyypillisinä. Kohtuullisen pieniä muutoksia sallitaan, mutta ne tulisi tehdä tarkkaan harkiten ja kohteen kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä kunnioittaen. Uudisrakentamista tulisi välttää. Rakennuksen mahdolliset muutokset tai laajennukset tulisi tehdä vaipan sisällä. Kaikissa muutos- ja korjaustöissä olisi noudatettava rakennukseen sopivaa rakentamista.
  Kaava:
  Tontilla on voimassa asemakaava nro 121, joka hyväksytty 9.3.1945.
  Kirjalliset lähteet:
  - Asemakaavat; Tampereen kaupunki/ kaupunkiympäristön kehittäminen/ maankäytön suunnittelu.

  - Hildén, Juhani; Kaikkien aikojen Kaleva : Tammerkosken itäpuolisen kyläasutuksen ja kaupunkirakenteen kehitystä 1500-luvulta nykypäiviin. Tampere-Seura, Tampere 1996.

  - Hildén Juhani; Kaleva-kirja. Tampere-Seura, Tampere 2003.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki, Maanmittauslaitos ja Lentokuva Hannu Vallas.

  - Rakennuslupakuvat; Tampereen kaupunki/ rakennusvalvonnan arkisto.

  - Vanhat valokuvat kohteesta ja sen ympäristöstä; Tampereen museoiden Kuva-arkisto.

  Suulliset lähteet:
  Kiinteistön asukas ja liiketilan vuokralainen

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001   Kalevan puistotie 11 asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Tampere
   
    Saukonmäki, Litukan rivitalot ja siirtolapuutarha Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXI Petsamo Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   
  Avaa          

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Ludekylän ja Perhetalojen ympäristön rakennusinventointi 2010 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  09.05.2010 24.05.2010

Kartta