Arkeologinen kohde Heikkilä

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Sionkylä
  Nimi:
  Heikkilä
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000007514
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  54
  Muinaisjäännöstyyppi:
  kivirakenteet
  maarakenteet
  Tyypin tarkenne:
  kellarit
  Laji:
  muu kulttuuriperintökohde
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lukumäärä:
  3
  Lyhyt kuvaus:
  Yksi selkeä käytöstä poistettu kellari ja kaksi kellari- tai muuta säilytyskuoppaa Heikkilän talon pihapiirissä, mäenrinteellä Sikojokilaakson tuntumassa.
  Tutkimukset:
  Inventointi 1998 Soininen, kohde 54 Sionkylä, Heikkilä
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212305
  Peruskartan nimi:
  Nokia
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6817240 P2 (ETRS-TM35FIN) 6817274 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 319613 I2 (ETRS-TM35FIN) 319649 I 
  p1 6820120 p2  (YKJ)
  i1 3319730 i2  (YKJ)

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Kohteen kuvaus:
  Kellari- tai säilytyskuoppia Sikojokilaakson tuntumassa Heikkilän talon pihapiirissä, mäenrinteellä. Kuopista yksi (talosta n. 80 m NW, tilanrajalla) on selkeä käytöstä poistettu kellari ja kaksi muuta (talon SE-puolella) ovat luultavasti olleet samassa käytössä. Viimeksi mainittujen koko on n. 3 x 2 m ja syvyys 1,5 m. Molemmissa maa on kaivettu valliksi kuopan ympärille ja sen reunat ovat jyrkät. Seinämissä on jonkin verran ladottua kiveystä. Toisessa, edellisestä 20 m itään olevassa, on lisäksi alarinteen puolella etelässä siihen johtava, kaivettu, noin metrin levyinen käytävä. Näistä luoteeseen tilanrajalla on ensin mainittu selväpiirteinen kellarikuoppa.

  Heikkilän taloa ei ole merkitty v. 1909 venäliseen topografikarttaan (ns. Senaatin kartasto) eikä sitä vanhempiin karttoihin. Se esiintyy v. 1933 Etelä-Pirkkalan pitäjänkartassa ja 1950-luvulta alkaen peruskartoissa. Kellarikuopat ajoittunevat siten aikaisintaan 1910-luvulle. Talon SE-puolella olevan kahden kuopan kohdalla on ulkorakennus vielä v. 1980 peruskartassa.

Alueet ja hankkeet

 •  
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pirkkala. Arkeologinen perusinventointi 1998 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.1998 31.12.1998

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 397 2016 10.11.2016 Pirkkala, Toosin tilaa 604-422-3-25 koskeva metsänkäyttöilmoitus Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ry
  Avaa 628 2022 09.09.2022 Pirkkala, tilojen 604-419-4-109 KAUPPILA, 604-419-3-236 HEIKKILÄ, 604-410-3-248 Laurinmetsä (TOIVIO MS) ja 604-410-3-227 Perhe metsänkäyttöilmoitus METSÄNHOITOYHDISTYS PIRKANMAA RY