Rakennetun ympäristön kohde Haiharan kartano ja puisto

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Kaukajärvi
  Nimi:
  Haiharan kartano ja puisto
  Osoite:
  Haiharanpuistotie 30
  Kohdetyyppi:
  kulttuuri
  Historiallinen tilatyyppi:
  kartano
  Rakennusten lukumäärä:
  16
  Inventointipäivämäärä:
  14.11.2012

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  sivistyshistoria
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Alueella on lukuisia hyvin alkuperäiset piirteensä säilyttäneitä rakennuksia. Vanhalla kylätontilla jatkunut asuminen ja toiminta kertoo paikan suotuisista olosuhteista ja luo siihen ajallista syvyyttä. Haiharan kartanolla on ollut paikallista taloudellista ja sosiaalista merkitystä, ja kohteella on 60-luvulla alkaneen kulttuuritoiminnan perusteella myös sivistyshistoriallista arvoa. Lukuisat vanhat rakennukset ja kartanon puisto tuovat alueelle kartanoympäristölle tyypillisen luonteen, ja rakennusten ajallinen kerroksisuus on osa alueen historiaa. Haiharan kartanopuisto on viimeinen, alkuperäisen luonteensa säilyttänyt kartanopuisto Tampereen kantakaupungin alueella.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kartanon alue jakaantuu päärakennukseen ja sen ja katualueen väliin jäävään vanhaan ulkomuseoalueeseen, väenpihaan ympäristöineen sekä puistoon.

  Kartanon vaalea päärakennus on rakennettu 1870-luvulla. Se oli alkuun kaksikerroksinen, ja se koki joitakin laajennuksia. Nykyiseen yksikerroksiseen ja melko yksinkertaiseen muotoonsa se uudistettiin 1940-luvulla tulipalon jälkeen (Georg Jägerroos 1942). Pihanpuoleista julkisivua leimaa neljän pylväsparin kannattelema, kolmiofasadin alle jäävä kuisti. Puiston puolella on vastaavalla kohdalla suuri erkkeri terasseineen.

  Kartanon alueelle on Nukke- ja pukumuseon aikana siirretty rakennuksia: Ns. Runebergin mökki on keltainen, hirsipintainen sotilasvirkatalo, jossa kansallisrunoilija J. L. Runeberg vaimoineen vietti kesän 1834. Tuolloin mökki sijaitsi läheisellä Ylisen eli Annalan tilalla. Lisäksi alueelle on siirretty sisääntuloa dominoiva mamsellituulimylly ja puistossa sijaitseva, hirsipintainen pajarakennus. Tuulimyllyn ja päärakennuksen välissä sijaitsee alkuperäisen rakennuskantaan kuuluva pakari ja tuulimyllyn vieressä on perunakellari.

  Väenpihaan kuuluvat kolmelta sivulta pientä piha-aluetta tiiviisti rajaavat hirsipintainen väentupa (1811), punatiilinen talli (1890, kunnostettu näyttelytilaksi 1966) ja luhtiaitta sekä osin katostyyppinen vaja. Alkuperäisiin talousrakennuksiin kuuluvat myös tiiviin väenpihan ulkopuolelle jäävät aitta (noin 1880-luku) ja lämpökeskus, talonmiehen asunto ja sen pihassa oleva pikkuaitta sekä punatiilinen kanala.

  Puistossa koivukujan eteläpuolella sijaitsee keltainen, jugendpiirteitä omaava pehtoorin mökki 1900-luvun alusta.Kartanon puisto sijaitsee päärakennuksen ja Kaukajärven välisessä rinteessä ja rakennusten ympäristössä. Alueella esiintyy seuraavia kartanokasveja: saksankirveli, valkopiippo ja puistonurmikka, ja alueella on muitakin erityisiä kasvilajeja.

  Alueen rakennuskanta on pääsääntöisesti säilyttänyt hyvin alkuperäiset piirteensä. Pehtoorin mökki ja paja eivät ole aktiivisessa käytössä. Tuulimyllyn siivet on poistettu.

  Nykyään Haiharan kartanon tilat ovat Haiharan taidekeskuksen käytössä, ja niissä järjestetään ensisijaisesti näyttelyitä. Kartanoa vuokrataan myös kokous- ja perhejuhlakäyttöön. Väentuvassa sijaitsee kahvila, ja Runebergin mökissä on näyttely- ja kurssitoimintaa. Haiharan kartanon entisessä kanalassa toimii 1969 perustettu Haiharan nukketeatteri.

  Historia:
  Haiharan kylä mainitaan ensimmäisen kerrän laamanninkäräjien asiakirjassa 1554. Kartano syntyi vuonna 1872, kun entinen tarkk’ampujapataljoonan kapteeni Anshelm Grahn (1825–1895) osti Haiharan kylästä Keskinen-nimisen maatilan ja muutti sinne perheineen asumaan. Hän oli edellisenä vuonna vuokrannut viereisen Ylisen tilan ja vuonna 1886 hän osti vielä kolmannenkin tilan, Alasen. Yhdessä tilat muodostivat 340 hehtaarin kokoisen kartanon, johon kuului 81 hehtaaria peltoa. Grahn rakennutti myös 1873–1874 kartanon nykyisen päärakennuksen. Tässä vaiheessa perustettiin myös kartanon puisto.

  Anshelm Grahnin kuoltua Haiharan kartanon omistivat 1895–1932 hänen tyttärensä. Heidän jälkeensä kartano siirtyi läheisen Kaukajärven kartanon omistaneen velipuolen Bertel Grahnin haltuun. Bertel Grahnin kuoltua kartano siirtyi hänen tyttärelleen Gunvor Ekrosille ja tämän miehelle Torsten Ekrosille. Lapsettomat Ekrosit alkoivat vähitellen myydä kartanon maita. Tilan maataloustuotanto loppui 1960-luvun alussa ja 1963 Ekrosit lahjoittivat kartanon päärakennuksen seitsemän hehtaarin maa-alueineen Tampereen kaupungille. He pidättivät kuitenkin rakennusten hallinta-oikeuden itsellään. Haiharan kartanon entisille maille alettiin 1960-alussa rakentaa Kaukajärven lähiötä. Gunvor Ekros perusti kartanon tiloihin vuonna 1966 nukkemuseon ja vuonna 1972 pukumuseon. Vuonna 1982 Gunvor Ekrosin omaisuus siirtyi Haiharan museosäätiölle. Haiharan nukke- ja pukumuseo toimi alueella vuoteen 1992.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Haiharan kartano sijaitsee Tampereella Kaukajärven etelärannalla. Kaukajärvi on osa Länsi-Tamperetta halkovaa murroslaaksoa. Haiharan alueella murroslaakson eteläpuolella kulkee kaupunkia halkova harjuketju. Haiharan päärakennus sijaitsee kartanoalueen korkeimmalla kohdalla, josta maasto laskeutuu kohti järveä ja talouspihaa. Talouspiha jää rinteeseen, korkeuseronkin puolesta alisteiseen asemaan päärakennukseen verrattuna. Kartanoalueen eteläpuolella on metsäinen Hikivuori, joka rajaa Kartanolta avautuvaa maisemaa. Toiselta puolen aluetta rajaavat Kaukajärven lähiörakentamisen ensimmäisessä vaiheessa 1960-70-luvuilla rakennetut, lähiöinventoinnissa arvokkaiksi todetut rivi- ja lamellitalot. Kartanon alueeseen kuuluu lehtomainen puisto, joka muuntuu ulkoilualueeksi. Rehevä puisto erottaa kartoanoalueen ympäristöstään. Puisto muodostaa arvokkaan kasvillisuusalueen, jossa on säilynyt kasvilajeja todennäköisesti sen perustamisen ajalta 1870-luvulta. Nykyään aluetta leimaa julkinen käyttö hiekkapintaisine kävelyteineen, parkkipaikkoineen ja helppohoitoisine istutuksineen.

  Haiharaan saavutaan vanhaa tielinjaa noudattavaa Haiharan puistotietä tai sen myötäistä Haiharankatua pitkin. Väentuvan takana kulkeva kävelytie noudattaa vanhan kyläraitin linjaa ja rantaan vievä koivukuja perustuu varhaisimpiin puutarhasuunnitelmiin. Paarekennuksen edessä olevalle piha-alueelle johtavan portin pylväät ovat yhä tallella.

  Kaava:
  Alueen asemakaava on vuodelta 1976.
  Kirjalliset lähteet:
  Merja Holstikko: Maisema on kertomus - narratiivinen maisemasuunnittelu, esimerkkikohteena Haiharan kartanopuisto. 2001.

  Lasse Kosunen: Haiharan kartano - kunnostus- ja käyttösuunnitelma.

  Pekka Ranta ja Pekka Rahkonen: Tampereen kaupunkiluonto - Opas kaupunkiekologiaan. 2008.

  Eeva Riihonen: Kaukajärven tarinoita. 1995.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 1161
  • Alanumero: 189
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Krista Pärssinen
  • Kuvausaika: 16.09.2011
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 1161
  • Alanumero: 190
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Krista Pärssinen
  • Kuvausaika: 16.09.2011
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 1161
  • Alanumero: 201
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Krista Pärssinen
  • Kuvausaika: 16.09.2011
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 1255
  • Alanumero: 1:alb26:2
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 1255
  • Alanumero: 18:14
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 1255
  • Alanumero: 61
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 1255
  • Alanumero: n:126
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: AL
  • Alanumero: 18490:2
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Martti L. Laitinen
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 2086
  • Alanumero: 136:3
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 2086
  • Alanumero: 156:5
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 2086
  • Alanumero: 156:9
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 2086
  • Alanumero: 157:3
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 2086
  • Alanumero: 157:4
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 553
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 554
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 555
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 556
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 557
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 558
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 559
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 560
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 561
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 562
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 563
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 564
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 565
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 566
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 567
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 568
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 569
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 570
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 571
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 572
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 573
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 574
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 575
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 576
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 577
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 578
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 579
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 580
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 581
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 582
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 583
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 584
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 585
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 586
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 587
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 17
  • Alanumero: 588
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 14.11.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: TKM 452
  • Alanumero: 2069:11
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Jussi Kangas
  • Kuvausaika:
  Avaa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Tampere
   
    Kaukajärven aloituskorttelit ja Haihara Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kaukajärvi Hallinnollinen alue lähiö
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014

Kartta