Arkeologinen kohde Kylmäkoski 2

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Kylmäkoski
  Nimi:
  Kylmäkoski 2
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000042842
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
  Laji:
  muu kulttuuriperintökohde
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lyhyt kuvaus:
  Kylmäkoski mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1390, mutta seuraavaan asiakirjamainintaan on yli sata vuotta, kun Saarioisten lautakunnassa mainitaan istuneen Tapani ja Perttu Heikinpoikien Kylmäkoskelta. Vuonna 1539 kylässä oli viisi taloa (Suvanto 1954, 57). Kylänpaikka on asemoitu MML:n toimituskarttojen (1753 - 1823) mukaan.

  Kylänpaikka sijaitsee 80 m etelään nykyisestä Kylmäkosken kirkosta, Tarpianjoen etelä- ja pohjoisrannalla. Osa kylätontista on autioitunut, joskin autioituminen lienee suurelta osin tapahtunut vasta viime aikoina, 1980-1990-luvuilla. Autioitunut kylätontin osa on kiinteä muinaisjäännös, ja esiintyy muinaisjäännösrekisterissä kohdenimellä Kylmäkoski (1000041654 ). Osa kylätontista on yhä asuttu. Yhä asuttu kohteenosa esiintyy muinaisjäännösrekisterissä muuna kulttuuriperintökohteena Kylmäkoski 2.

  Historiallisen kylänpaikan välittömässä läheisyydessä sijaitsee yhä pystyssä oleva myllyrakennus, ja myllyn länsipuolella jokiuomassa, on havaittavissa betonisia padon ja vedenjohtimien jäännöksiä. Nykyisestä Tarpianjoen ylittävästä sillasta 20 m itää, joen eteläpenkereellä sijaitsee vanhemman sillan muotoilluista kivistä tehty siltaporras, joka lienee peräisin 1800-luvulta/1900-luvun alkupuolelta (kohteen Kylmäkoski 2 alakohde). Kylätontin eteläosassa, nykyisen Kylmäkoskentien ja Haavistontien risteyksessä, on sijainnut Kylmäkosken saarnahuone/kappeli/kirkko vuosien 1666-1900 välisenä aikana. Alueella on nyt modernia rakennuskantaa eikä jäännöksiä historiallisesta kirkosta todennäköisesti ole säilynyt alueella.

  Kylmäkoskelaiset vietiin haudattavaksi Akaan kirkkomaahan aina vuoteen 1857 saakka, jolloin Kylmäkoskelle saatiin oma hautausmaa. Se sijaitsee kylätontin pohjoisosassa. Hautausmaa oli käytössä vain 32 vuotta. Nykyään hautausmaa erottuu ympäristöstään kiviaidalla ympäröitynä metsäisenä alueena, jossa yhä on nähtävillä hautamuistomerkkejä ja hautojen painaumia. Kohde esiintyy muinaisjäännösrekisterissä muun kulttuuriperintökohteen Kylmäkoski 2 alakohteena.

  Tutkimukset:
  Arkistoinv. Riku Kauhanen, Kalle Luoto 2021

  Tarkastus Kirsi Luoto 2021
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6784090 P2 (ETRS-TM35FIN) 6784425 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 321759 I2 (ETRS-TM35FIN) 321908 I 

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Kohteen kuvaus:
  Kylmäkoski mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1390, mutta seuraavaan asiakirjamainintaan on yli sata vuotta, kun Saarioisten lautakunnassa mainitaan istuneen Tapani ja Perttu Heikinpoikien Kylmäkoskelta. Vuonna 1539 kylässä oli viisi taloa (Suvanto 1954, 57). Kylänpaikka on asemoitu MML:n toimituskarttojen (1753 - 1823) mukaan.

  Kylänpaikka sijaitsee 80 m etelään nykyisestä Kylmäkosken kirkosta, Tarpianjoen etelä- ja pohjoisrannalla. Osa kylätontista on autioitunut, joskin autioituminen lienee suurelta osin tapahtunut vasta viime aikoina, 1980-1990-luvuilla. Autioitunut kylätontin osa on kiinteä muinaisjäännös, ja esiintyy muinaisjäännösrekisterissä kohdenimellä Kylmäkoski. Osa kylätontista on yhä asuttu. Yhä asuttu kohteenosa esiintyy muinaisjäännösrekisterissä muuna kulttuuriperintökohteena Kylmäkoski 2.

  Historiallisen kylänpaikan välittömässä läheisyydessä sijaitsee yhä pystyssä oleva myllyrakennus, ja myllyn länsipuolella jokiuomassa, on havaittavissa betonisia padon ja vedenjohtimien jäännöksiä. Nykyisestä Tarpianjoen ylittävästä sillasta 20 m itää, joen eteläpenkereellä sijaitsee vanhemman sillan muotoilluista kivistä tehty siltaporras, joka lienee peräisin 1800-luvulta/1900-luvun alkupuolelta (kohteen Kylmäkoski 2 alakohde). Kylätontin eteläosassa, nykyisen Kylmäkoskentien ja Haavistontien risteyksessä, on sijainnut Kylmäkosken saarnahuone/kappeli/kirkko vuosien 1666-1900 välisenä aikana. Alueella on nyt modernia rakennuskantaa eikä jäännöksiä historiallisesta kirkosta todennäköisesti ole säilynyt alueella.

  Kylmäkoskelaiset vietiin haudattavaksi Akaan kirkkomaahan aina vuoteen 1857 saakka, jolloin Kylmäkoskelle saatiin oma hautausmaa. Se sijaitsee kylätontin pohjoisosassa. Hautausmaa oli käytössä vain 32 vuotta. Nykyään hautausmaa erottuu ympäristöstään kiviaidalla ympäröitynä metsäisenä alueena, jossa yhä on nähtävillä hautamuistomerkkejä ja hautojen painaumia. Kohde esiintyy muinaisjäännösrekisterissä muun kulttuuriperintökohteen Kylmäkoski 2 alakohteena.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Asemointi.jpg

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: MML:n toimituskarttojen (1753 - 1823) asemointi: kylänpaikka vihreällä, vanha kirkonpaikka turkoosilla, silta ja tielinjat sinisellä. Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos 01/2022, asemointi Kirsi Luoto.
  • Kuvausaika: 7.1.2022
  Kohteen kuva

  20211112_110617.jpg

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Vanhan tielinjan sillan siltaporras Tarpianjoen etelärannalla. Kuvattu nykyiseltä sillalta käsin, luoteesta.
  • Kuvausaika: 12.11.2021
  Kohteen kuva

  20211112_110605.jpg

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Myllyrakennus ja betoniset padon jäännökset Tarpianjoessa. Kuvattu sillalta, lännestä.
  • Kuvausaika: 12.11.2021
  Kohteen kuva

  20211112_110736.jpg

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Kylätontin yhä asuttua osaa joen pohjoisrannalla. Kuvattu lounaasta.
  • Kuvausaika: 12.11.2021
  Kohteen kuva

  20211112_111122.jpg

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Kylmäkosken vanha hautausmaa kuvattuna pohjoisesta.
  • Kuvausaika: 12.11.2021