Rakennetun ympäristön kohde Mallikohde 2021 - Rakennetun ympäristön tutkimus ja Siirin käyttö - talon, kiinteistön tai tilan nimi tai osoite jos nimeä ei ole

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Akaa
  Kylä:
  maaseudulla kylä, myös kaupunginosa jos tiedossa
  Kaupunginosa:
  kaupungissa kaupunginosa, myös kylä jos tiedossa
  Inventointinumero:
  2021/000X (juokseva numerointi, numero annetaan vain hankkeeseen liittyville kohdekohtaisesti inventoiduille kohteille; numerointi alkaa vuosittain 1:stä yhteisellä asemalla olevan listan mukaisesti eli katso sieltä seuraava vapaa numero)
  Nimi:
  Mallikohde 2021 - Rakennetun ympäristön tutkimus ja Siirin käyttö - talon, kiinteistön tai tilan nimi tai osoite jos nimeä ei ole
  Osoite:
  virallinen katuosoite (mikäli on kyse kulmatontista /-merkillä erotettuna myös toinen osoite, esim. Testiväkatu 3 / Mallikastie 5)
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  liike-elämä
  Historiallinen tilatyyppi:
  torppa
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  2
  Inventointipäivämäärä:
  08.01.2021

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Ympäristöarvo:
  -
  Arvojen perustelu:
  Pääsääntöisesti vain inventoidut kohteet arvotetaan.

  Sopivat arvot valitaan alasvetovalikoista. Arvoja voi valita useita jokaisesta kolmesta kategoriasta lisää-napilla.

  Jos rakennushistoriallisia, historiallisia tai ympäristöarvoja (maisemallisia arvoja) ei ole, valitaan -

  Kaikki yllä valitut arvot on perusteltava tässä arvojen perustelu -kentässä.

  Arvoluokitusta (1-3 tai maakunnallisesti arvokas) käytettään vain mikäli hankkeessa on niin sovittu tai jos kohde on maakunnallisessa invetoinnissa arvotettu maakunnallisestiarvokkaaksi.

  Mikäli arvoluokitusta ei käytetä, kenttä jätetään tyhjäksi.

  - tarkoittaa, että arvoja ei ole.

  "ei määritelty" tarkoittaa, että arvoluokitettavaa kohdetta ei syystä tai toisesta ole pystytty tutkimaan riittävän hyvin (esim. kiinteistön omistaja kieltää tulemasta tontille).

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  8.1.2021 klo 12-14

  Käsiteltiin rakennetun ympäristön tiimin kesken rakennetun ympäristön kohteen tiedot, jotta käytetään Siiriä mahdollisimman samoin tavoin.

  Pääasiassa tekstitietokentät ovat inventointia varten, mutta jos on erityisiä huomioita ne voi kirjata ao. kenttiin. HUOM: kaikki kentät viimeistä Muistiinpanot -kenttää lukuun ottamatta ovat julkisia.

  11.6.2012 klo 12-14:

  käsiteltiin hankeen ja alueen tiedot, linkittäminen sekä valokuvat ja lopuksi rakennetun ympäristön kohteen perustiedot ja arvot.

  25.6.2012 klo 12-14 :

  jatketaan rakennetun ympäristön kohteen tekstitiedoista, lisäksi käsiteltävä rakennukset, sisätilat ja tarkastuskäynnit.

  HUOM. Työskentelyn aikana kirjatut huomiot ja ohjeet liitetiedostona hankeessa: Mallihanke 2012 - Rakennetun ympäristön tutkimus ja Siirin käyttö.

  Inventointihankkeessa pakollinen kenttä.

  Mikäli tehdään kohdetasoista alueinventointia, eikä täytetä erikseen rakennustietoja, kirjataan tähän myös rakennuksen tiedot ja kuvaus.

  Historia:
  Inventointihankkeessa pakollinen kenttä.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Inventointihankkeessa pakollinen kenttä.
  Toimenpidesuositukset:
  Täytetään hankekohtaisesti harkiten, mikäli asiasta on sovittu tarjouksessa ja jos on hanke, jossa arvoluokitetaan ja käsitellään kohteet yksityiskohtaisesti.
  Kaava:
  Kiinteistöä koskevat voimassa olevat kaavamääräykset:

  Mikäli kohteen tai hankkeen kannalta olellinen tieto, kohta täytetään, muutoin jätetään tyhjäksi.

  Aiemmat tutkimukset:
  Aiemmat aluetta tai kohdetta koskevat tiedossa olevat hankkeet tai tutkimukset, etenkin kun kyseessä on täydennysinventointi.
  Kirjalliset lähteet:
  Jos on käytetty inventointia tehtäessä
  Suulliset lähteet:
  Kentään ei kirjoiteta yksityishenkilöiden nimiä, vaan lähteen suhde kohteeseen (esim. Kiinteistön omistaja, asukas, vuokralainen, naapuri). Nimitieto jää ainoastaan tutkijan tietoon, muistiinpanoihin. Virallisessa asemassa olevien henkilöiden nimitiedot tulee kirjata.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Mallikatu 11 asuinrakennus - omakotitalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Akaa
   
    Malliarvoalue 2012 - Rakennetun ympäristön tutkimus ja Siirin käyttö - Arvoalueen nimi Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Mallihanke - Siirin käyttöohjeita Akaa
   
    Muu
   
  11.06.2012 11.06.2012

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 790 2020   Mallilausunto (kunta, alue, osoite, kohteen nimi, asia)