Arkeologinen kohde Karjaoja 2

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Hämeenkyrö
 • Kylä:
  Järvenkylä
 • Nimi:
  Karjaoja 2
 • Muinaisjäännöstunnus:
  1000038664
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
 • Muinaisjäännöstyyppi:
  maarakenteet
 • Tyypin tarkenne:
  nauriskuopat
 • Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
 • Ajoitus:
  historiallinen
 • Selkeä ajoitus:
  uusi aika
 • Lukumäärä:
  1
 • Tutkimukset:
  Tark. Vadim Adel ja David Cleasby 2020
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
 • Aiemmat löydöt:
  -
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 • Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6843309 P2 (ETRS-TM35FIN) 6843309 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 295661 I2 (ETRS-TM35FIN) 295661 I 
 • Koordinaattiselite:
  GPS-laitteen ilmoittamat keskikoordinaatit
 • Paikannustarkkuus (arvio):
  +/- 4 m

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 • Kohteen kuvaus:
  Nauriskuoppa (-hauta) on SW-NE-suuntainen, 6 x 2 m kokoinen ja 0,7 m syvä. Kuoppaa reunustaa maavalli, joka on 1-1,5 m leveä ja 0,2-0,4 m korkea. Rakenne on täysin sammaloitunut ja kasvaa lisäksi mustikkaa ja vesaa; kuopan pohjalla kasvaa arviolta n. 40 v vanha kuusi. Kohde sijaitsee kuusivaltaisessa metsässä, nuoren kuusikon ja vanhemman metsän rajalla, loivalla koillisrinteellä, metsätien N-puolella, 1,5 m metsätien reunasta (kuopan SW-pään vallin reunaan mitattuna).
 • Lähistön kohteet:
  Röykkiö Karjaoja 1 n. 120 m NW.

  Järvenkylän ja Pappilan kylin välinen rajamerkki ("Karjaojan Honga") kohteesta 155 m SW.

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

Kuvat

  tarkastusraportin pk-ote.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

  tarkastusraportin yleiskartta.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Esinelinkit

Alueet ja hankkeet

Muistomerkit

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 328 2020 28.05.2020 Kiinteiden muinaisjäännösten huomiointi Hämeenkyrön Alaperttalan tilan (108-408-4-100) metsänhakkuutöissä Metsäliitto osuuskunta/ Metsä Group