Arkeologinen kohde Linnavuori eli Poikavuori

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Kangasala
  Kylä:
  Heponiemi
  Ihari
  Nimi:
  Linnavuori eli Poikavuori
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000036669
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Muinaisjäännöstyyppi:
  puolustusvarustukset
  Tyypin tarkenne:
  muinaislinnat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  rautakautinen ja/tai keskiaikainen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Jyrkkärinteinen mäki, jonka laen koillis- ja itäreunalla vallimaisia kivirakenteita. Mäen laelta on löydetty vuonna 2019 metallietsinnässä ango, rautakuonaa ja kuonaantunut mahdollisesti lyijyä sisältävä metallinpala. Mäen rinteestä löydettiin samassa yhteydessä rautaveitsi sekä kaksi viskaria, mäen juurelta puolestaa kaksi puukkoa.
  Tutkimukset:
  Voionmaa, Luho ja Taavitsainen vuonna 1990 käyneet paikalla. Eivät ole pitäneet muinaislinnana.

  Tarkkuusinventointi, Timo Sepänmaa ja Janne Soisalo 2020.
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:
  Pienikokoinen hevosenkenkä ja hevosenkengännauloja, resenteiksi tulkittuja esineitä. Löydöt on tehty metallinetsinnän yhteydessä jossain vaiheessa (todennäköisesti 2010-luvulla), esineitä ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan toimitettu museoviranomaiselle vaan ne on haudattu takaisin löytökuoppiinsa linnavuorelle.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  214105
  Peruskartan nimi:
  Sahalahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6812693 P2 (ETRS-TM35FIN) 6812915 P 6812840
  I1 (ETRS-TM35FIN) 352971 I2 (ETRS-TM35FIN) 353289 I 353220
  Rajausperusteet:
  Rajaus on arvio ja perustuu kohteen topografiaan.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee 10,5 km kaakkoon Kangasalan kirkosta. Linnavuori eli Poikavuori sijaitsee Linnajärven ja Vähä Linnajärven välisellä kannaksella, havupuuvaltaisessa metsikössä.
  Kohteen kuvaus:
  Vuoren laella, sen koilliskulmassa on selvästi ihmisen asettelema kivirivi/-valli. Myös mäen itäreunassa, kahden korkeamman kallion välissä on havaittavissa mahdollisesti aseteltua vallitusta. Mäen laelta on löydetty vuonna 2019 metallietsinnässä ango, rautakuonaa ja kuonaantunut mahdollisesti lyijyä sisältävä metallinpala. Mäen rinteestä löydettiin samassa yhteydessä rautaveitsi sekä kaksi viskaria, mäen juurelta puolestaa kaksi puukkoa.
  Luokitusehdotus:
  Kiinteä muinaisjäännös

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

 •  
  Löydöt:
  Vuonna 2019: Linnavuoren laelta löydettiin metallietsinnän yhteydessä ango, rautakuonaa ja kuonaantunut mahdollisesti lyijyä sisältävä metallinpala. Mäen rinteestä löydettiin samassa yhteydessä rautaveitsi sekä kaksi viskaria, mäen juurelta puolestaa kaksi puukkoa.

  2010_luvulla (?): Pieni hevosenkenkä, hevosenkenkänauloja. Jätetty paikoilleen.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Poikavuori1.jpg

  • Kuvaaja: Sinikka Kärkkäinen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Koillisosan kivet
  • Kuvausaika: 11.4.2017
  Kohteen kuva

  Poikavuori2.jpg

  • Kuvaaja: Sinikka Kärkkäinen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Koillisosan kivet 2
  • Kuvausaika: 11.4.2017
  Kohteen kuva

  Poikavuori3.jpg

  • Kuvaaja: Sinikka Kärkkäinen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Itäosan mahdollista kiveystä
  • Kuvausaika: 11.4.2017

Alueet ja hankkeet

 •  
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Arkeologinen tarkkuusinventointi maakaapelilinjaosuuksilla Heponiemi 2 – nimisen rautakautisen löytöpaikan ympäristössä ja Linnavuori eli Poikavuori muinaisjäännösalueella ja sen liepeillä 2020 Kangasala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  24.11.2020 02.12.2020

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 105 2020 19.03.2020 Kangasala, maakaapelointihanke Pelisalmi-Hepoalueelle Pirkan Suunnittelu Oy
  Avaa 306 2020 04.06.2020 Kangasala, maakaapelointihanke Pelisalmi-Heponiemi alueelle
  Avaa 809 2020 18.12.2020 Kangasala. Arkeologinen tarkkuusinventointi maakaapelilinjaosuuksilla Heponiemi 2 -nimisen rautakautisen löytöpaikan ympäristössä ja Linnavuori eli Poikavuori -muinaisjäännösalueella ja sen lipeillä