Arkeologinen kohde Vatula (Wattula)

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Ikaalinen
  Kylä:
  Vatula
  Nimi:
  Vatula (Wattula)
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000015234
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  1
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
  Laji:
  muu kulttuuriperintökohde
  Ajoitus:
  keskiaikainen
  Lukumäärä:
  1
  Tutkimukset:
  Inventointi Timo Jussila 2009

  Karttaselvitys Hanna-Leena Salminen 2009

  Inventointi Hanna-Leena Salminen 2009

  Valvonta Kalle Luoto 2009
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:
  -
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212208
  Peruskartan nimi:
  Vatula
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6847761 X2  X 
  Y1 2444475 Y2  Y 
  Z1 105 Z2 115 Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6850927 P2 (ETRS-TM35FIN) 6851177 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 285473 I2 (ETRS-TM35FIN) 285947 I 
  p1 6853979 p2  (YKJ)
  i1 3285994 i2 3285994 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Keskikoordinaatit
  Kohteen laajuus:
  Kartta-analyysin perusteella 115 x 110 m.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Vatulan kylä sijaitsee Kyrösjärven Kelminselän Emonpohjan etelärannalla noin 5.5 kilometriä Salminsillasta lounaaseen.
  Kohteen kuvaus:
  Vatulan keskiajalla muodostuneessa kylässä oli vuoden 1540 maakirjan mukaan kuusi taloa ja isojaon aikaan 1780-luvulla viisi taloa.

  Isojakokartan perusteella kylän taloista kolme sijaitsi lähekkäin kylätontilla ja kaksi puolestaan erillään noin 150-200 metriä lounaaseen varsinaiselta kylätontilta. Oletettavasti nämä alueet eivät ole olleet vielä keskiajalla asuttuja.

  Kylätontti on tällä hetkellä osittain rakennettu, ja osin pihamaata sekä peltoa. Kylätontilla sijaitsee Näkän tilan 1930-luvulla rakennettu päärakennus, Ylisen tilan vanhempi asuinrakennus ja Ylisen tilan piharakennuksia. Piharakennukset ovat pääasiassa kevytrakenteisia, eikä niissä ole maansisäisiä perustuksia.

  Näkän tilan isännän mukaan on Näkän talon SW-puolella sijainnut vanhoja asuinrakennuksia vielä 1900-luvun alkupuolella. Näkän uusi päärakennus on perustettu maansisäisesti ja tuolloin on todennäköisesti sen kohdalta kaivettu vanhempia kerrostumia pois.

  Pihapiirien läpi on myöhemmin kaivettu vesiputkia. Osa on kaivettu lapiotyönä vuosikymmeniä sitten eikä näiden sijainnista ole kuin muistitietoa. Omistajan mukaan Näkän talon pihamaata on muokattu 1980-luvulla, jolloin pihamaan nurmikko on uusittu ja silloin noin 60 vuotta vanhoja omenapuita poistettu.

  Luokitusehdotus:
  Rauhoitusluokka 2. Valvonnassa kaivetun vesijohtolinjan kohdalla ei tehty havaintoa muinaisjäännöksestä.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Muinaisjäännösalueen rajaus esitetty kartoissa.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  6.JPG

  • Kuvaaja: Kalle Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Näkän talon pihapiiriä vesihuoltohankkeen maanrakennustöiden aikana.
  • Kuvausaika: 2.12.2009
  Kohteen kuva

  008DSCN1505.JPG

  • Kuvaaja: Hanna-Leena Salminen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Ikaalisten Vatulan kylätontin kaakkoisosa, jossa on isojaon aikaan sijainnut talo, on nykyisin aktiivisessa viljalyssä olevaa peltoa. Alueella kaivettiin koekuoppa 2.
  • Kuvausaika: 29.4.2009
  Kohteen kuva

  011DSCN1508.JPG

  • Kuvaaja: Hanna-Leena Salminen
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Ikaalisten Vatulan kylätontin länsi-ja luoteisosaa nykyisen Näkän tilan pihapiirissä. Alueella on sijainnut vanha asuinrakennus, ennen kuin nykyinen rakennettiin 1930-luvulla.
  • Kuvausaika: 29.4.2009
  Kohteen kuva

  007DSCN1504.JPG

  • Kuvaaja: Hanna-Leena Salminen
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Kaalisten Vatulan kylätontin itäosaa, nykyisen Ylisen tilan pihapiiriä. Edustalla nykyisen vesijohdon sulkuventtiili, vesijohto kulkee suoraan pihapiirin läpi taustalla näkyvään uuteen asuinrakennukseen.
  • Kuvausaika: 29.4.2009

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Vatula Ikaalinen
   
    Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesihuoltohankkeen arkeologinen valvonta Ikaalisten Vatulan (Wattula) kylänpaikalla Ikaalinen
   
    Valvonta
   
  30.11.2009 11.01.2010
  Avaa Ikaalinen, Kelminselän rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Ikaalinen
   
    Arkeologinen inventointi
   
  26.10.2009 15.12.2009
  Avaa Ikaalinen. Vattula ja Viljala. Keskiaikaisten kylätonttien kohdennettu arkeologinen inventointi 2009. Ikaalinen
   
    Arkeologinen inventointi
   
  10.02.2009 07.05.2009