Rakennetun ympäristön kohde Tahmelan viertotie 20

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Ylä-Pispala
  Inventointinumero:
  2008/0131
  Nimi:
  Tahmelan viertotie 20
  Osoite:
  Tahmelan viertotie 20
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  2
  Inventointipäivämäärä:
  10.04.2008

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Pihapiirin muodostavat yksittäispientalotyyppinen asuinrakennus 001 ja pikkutalo 002. Asuinrakennus 001 on ilmeisesti rakennettu 1925 ja laajennettu 1930-luvulla. Peruskorjatussa ja autotallilla täydennetyssä rakennuksessa on säilynyt nähtävissä 1930-luvun pientaloille tyypillinen noppamainen runkomuoto ja jyrkkä satulakatto. Pikkutalo on todennäköisesti peräisin 1920-luvulta ja säilyttänyt erinomaisesti aikansa rakentamiselle tyypilliset muodot, ilmeen ja rakennusmateriaalit. Rinnepihan pinnat, rakenteet ja kasvillisuus ovat pääosin perinteiset.

  Alueella 1900-luvun alkupuolella tyypillinen asumisen tapa, pienehköjä asuntoja puutaloissa, on säilynyt hahmotettavissa.

  Tahmelan viertotien, alueen vilkkaasti liikennöidyn pääliikenneväylän varressa ja Kannaksenkadun risteyksessä sijaitsevalla avoimella rinnetontilla ja sen rakennuksilla on suurehko merkitys katunäkymässä.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kohde sijaitsee Tahmelan viertotien ja Kannaksenkadun kulmauksessa, kadunkulmasta pohjoiseen nousevassa rinteessä. Tontilla sijaitsevat 1920-luvulla rakennetut kaksi asuinrakennusta.
  Historia:
  Kahden rakennuksen kiinteistö sijaitsee Tahmelan viertotien koillispuolella. Lähes Tahmelan viertotiessä kiinni sijaitsee isompi asuinrakennus ja tästä joitakin metrejä pohjoiseen, tontin keskivaiheilla sijaitsee toinen pienempi asuinrakennus. Molemmat on todennäköisesti rakennettu 1920-luvun puolivälissä.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen lähiympäristössä sijaitsee ainoastaan yksi uudehko asuinrakennus. Muutoin ympäristö on avaraa ja rakentamatonta. Pohjoisessa tontti rajautuu rinteiseen metsään ja lännessä sekä etelässä Tahmelan viertotien toisella puolella olevaan Tahmelan lähteeseen ja sen ympäristöön.

  Kohteen maasto on rinteinen ja tontilta avautuu näkymät lähteen Pyhäjärvelle. Tontti on pengerretty Tahmelan viertotien ja luoteisrajan puolelta pulterikivin ja pengerryksen päällä on pystylautainen puuaita. Pihan puusto koostuu etupäässä koivuista ja vaahteroista, sekä joistakin pensaista. Pihan yleisilme on betonilaatoituksesta johtuen melko moderni. Rakennukset ja piha muodostavat melko hyvin säilyneen kokonaisuuden.

  Toimenpidesuositukset:
  Rakennuksia ja rakenteita tulisi purkaa vain pakottavasta syystä, eikä sellaiseksi voida katsoa ylläpidon laiminlyöntiä. Pihapiirin ilme, rakenteet, pinnat ja kasvillisuus tulisi pyrkiä säilyttämään perinteisenä. Pieniä muutoksia sallitaan, mutta ne tulisi tehdä harkiten ja kohteen kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä kunnioittaen. Vähäinen uudisrakentaminen tai laajentaminen perinteistä rakennustapaa ja mittakaavaa noudattaen on mahdollista.

  Tarkennus 2012:

  Pihapiirin ja rakennusten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Päärakennuksen ja pikkutalon, pihan pintojen, rakenteiden ja kasvillisuuden muodostaman 1900-luvun alkupuolelle ominaisen pihapiirin säilyminen.

  Tontin kahden asuinrakennuksen muodostaman yhteenkuuluvan parin säilyminen.

  Rakennusten julkisivujen aukotuksen, kattomuodon, runkomuodon ja rakennusajankohdalle ominaisten tai niitä vastaavien julkisivumateriaalien ja muotojen säilyminen.

  Asuinrakennuksen 002 harvinaistuneen rakennustyypin, pikkutalo, säilyminen.

  Rinnerakentamisesta johtuvan korkean kivijalan säilyminen rakennuksessa 002.

  Rinnepihan tasoerojen ja rakenteiden säilyminen.

  Tontin ja rakennusten aseman säilyminen katumaisemassa.

  Aiemmat tutkimukset:
  Kohteesta on laadittu rakennusinventointi 5.5.2003/PMM/Kati Lahtinen.

  2003 inventoinnin kohdenumero 347.

  Kirjalliset lähteet:
  Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja Maanmittauslaitos.

  Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Tahmelan viertotie 20 asuinrakennus - omakotitalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002 Tahmelan viertotie 20 asuinrakennus - omakotitalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Ylä-Pispala Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2008 (asemakaavan I-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  10.02.2008 16.10.2008